+49 (211) 7584 740 contact@strategix.de

Düsseldorf, 3 marca, 2021 – firma Selgros Rosja, część Transgourmet Holding i spółka córka Coop Switzerland, zdecydowała się pójść za swoją spółką-matką, wybierając Strategix, butikową firmę konsultingową i integratora systemów, specjalizującą się od ponad 20 lat w zarządzaniu kategoriami, aby wdrożyła kompleksowy proces zarządzania kategoriami. Partnerstwo to umożliwia firmie Selgros optymalizację zlokalizowanych asortymentów.

W ostatnich latach w Rosji znacznie wzrósł popyt na bardziej zlokalizowane asortymenty, a zaspokojenie tego popytu oznacza dla sprzedawców detalicznych zwiększenie elastyczności, szybkości, a zwłaszcza zorientowania na klienta. Istniejące procesy biznesowe i infrastruktura pomocnicza, które działały w Selgros przed rozpoczęciem projektu, nie radziły sobie z ilością danych i szybkością zmian, a w konsekwencji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

Dlatego Selgros zdecydował się wyznaczyć Strategix do wdrożenia kompleksowej infrastruktury zarządzania kategorią, która powinna być osadzona w istniejącym środowisku IT. Zintegrowane podejście umożliwia Selgros optymalizację asortymentu, przydzielanie odpowiednich przestrzeni kategoriom i asortymentom w układzie sklepu, automatyczne uruchamianie listingów i terminową komunikację z planogramem, zapewniając spójność layoutu, dostępność produktów i asortyment zorientowany na klienta we wszystkich sklepach Selgros.

„Wcześniej Selgros stosował połączenie ręcznego i funkcjonalnego systemu, który nie pozwalał na elastyczne zmiany i skalowanie procesów biznesowych; krótko mówiąc, opierał się bardziej na przeczuciu niż na analityce. Wdrażane obecnie rozwiązanie umożliwia – poprzez centralizację – podniesienie jakości i automatyzację tych podstawowych procesów biznesowych naszej sieci detalicznej. Wreszcie możemy ponownie skupić naszą uwagę na klientach. Jesteśmy dumni z bliskiej i owocnej współpracy ze Strategix i naszym zespołem podczas dostosowywania i wdrażania nowych procesów. Technologie nie stoją w miejscu i aby utrzymać wymagane tempo rozwoju biznesu, kontynuujemy wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych, przestrzegając lokalnych przepisów” wyjaśnia Jens Frerichs, CIO, Selgros.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki lider rynku jak Selgros, zdecydował się na nasze zintegrowane rozwiązanie. Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą o tak długiej historii i duchu innowacji technicznych. Dzięki znakomitemu zespołowi, składającemu się z pracowników Selgros i Strategix, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem, byliśmy w stanie dostarczyć nowoczesne i wydajne rozwiązanie, które będzie w stanie wspierać rozwój detalisty ”- dodaje Jan Hanussek, Partner Zarządzający, Strategix CFT GmbH.

O Selgros

SELGROS Cash & Carry to międzynarodowa sieć centrów handlowych, która zaopatruje firmy, instytucje, przedsiębiorców indywidualnych i klientów prywatnych w Rosji, Niemczech, Polsce i Rumunii w szeroką gamę produktów spożywczych i niespożywczych po konkurencyjnych cenach. SELGROS posiada obecnie 92 centra handlowe, w tym 11 z sukcesem działających w Rosji – w Moskwie, obwodzie moskiewskim, Riazaniu, Kazaniu, Rostowie nad Donem, Wołgogradzie, Tuła i planuje otwarcie nowych sklepów. Grupa SELGROS jest w 100% własnością Transgourmet Holding AG, szwajcarskiej firmy COOP-Group. Dziś SELGROS Cash & Carry ma ponad 1,1 miliona klientów w Rosji.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę http://www.selgros.ru.

O Strategix CFT GmbH

Strategix CFT GmbH to butikowa firma konsultingowa i integrator systemów specjalizująca się w zarządzaniu kategorią. Naszą misją jest pomaganie wiodącym sprzedawcom detalicznym w osiągnięciu wzrostu i zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększanie produktywności handlowej. Robimy to, dostarczając wiedzę z zakresu zarządzania przestrzenią i kategorią, głębokie zrozumienie dostępnych na rynku technologii, a także uczciwe i szczere zalecenia dotyczące procesów biznesowych i technologii oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu. Strategix pomógł już wielu wiodącym sieciom handlowym i producentom na całym świecie płynnie zintegrować zarządzanie przestrzenią i asortymentem.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę http://www.strategix.eu.

Download Press Release here