+49 (211) 7584 740 contact@strategix.de

Polityka prywatności

Ustawienia plików cookie

Zmień ustawienia plików cookie

 

Historia plików cookie

DataWersjaZgody

Informacje o plikach cookie

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje i są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Statystyczne

Statystyczne pliki cookie gromadzą informacje w sposób anonimowy. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej strony internetowej.

Google Analytics

NazwaGoogle Analytics
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
CelPlik cookie Google wykorzystywany do analizy strony internetowej. Generuje dane statystyczne o tym, w jaki sposób odwiedzający z niej korzysta.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Nazwa pliku cookie_ga,_gat,_gid
Data wygaśnięcia plików cookie2 miesięcy

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie są używane przez zewnętrznych reklamodawców lub wydawców do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Robią to, śledząc użytkowników na stronach internetowych.

 

 

Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Strategix CFT GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Strategix CFT GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w firmie Strategix CFT GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych, Strategix CFT GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak przekazywanie danych przez Internet zawsze może być narażone na ryzyko związane z bezpieczeństwem, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

 

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administrator”)?

Dane w tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisywanie w trakcie Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Mittwald

Nasza strona internetowa jest hostowana przez firmę Mittwald. Dostawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, ​​Niemcy (zwana dalej Mittwald).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności danych Mittwald:  https://www.mittwald.de/datenschutz .

Korzystamy z Mittwalda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej rzetelnym przedstawieniu naszej strony internetowej. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa zgodna z przepisami o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Strategix CFT GmbH
Garather Schlossallee 19
40595 Düsseldorf
Niemcy

Telefon: +49(211)758474 0
E-mail: contact@strategix.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub prawa handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Strategix CFT GmbH
Jan Hanussek
Garather Schlossallee 19
40595 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: +49(211)758474 0
E-mail: contact@strategix.de

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Między innymi korzystamy z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z punktu widzenia ochrony danych niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do ujawniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości obrony przed sądem. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO MASZ W KAŻDYM MOMENCIE PRAWO WNIESIENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ PODSTAWA JEST PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZEKU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE JESTEŚMY W STANOWISKU, ABY PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY OCHRONY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, NADWADZAJĄCE TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA NALEŻNOŚCI PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ W KAŻDEJ CHWILI PRAWO WNIESIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH JEST DOTYCZY, W CELU WYKONYWANIA TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, ŻE JEST POWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W BEZPOŚREDNICH CELACH REKLAMOWYCH (Sprzeciw NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w ramach środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali nam lub osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostało ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapis danych na tej stronie

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu uzyskania dokumentacji zgodnej z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest przechowywany w Twojej przeglądarce, która archiwizuje wszelkie oświadczenia lub cofnięcia wprowadzonej zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zarejestrowane dane pozostaną zarchiwizowane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania nałożonych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami polityki przetwarzania danych Borlabs, odwiedź stronę  https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania oświadczeń o wyrażeniu zgody wymaganych przez prawo na wykorzystywanie plików cookie. Podstawą prawną wykorzystywania takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam. Informacje obejmują:

  • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli zażądano tego; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Informacje, które wpisałeś w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego archiwizowane są informacje (np. po zakończył naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanego do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) jeżeli została uzyskana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz od nas usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o wykorzystywaniu strony internetowej zarejestrowane przez Google są co do zasady przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferowanych usług online, jak i działań reklamowych operatora. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu . Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Aby zapewnić, że czcionki używane na tej stronie są jednolite, ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Kiedy wchodzisz na stronę w naszej witrynie, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie operatora. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link:  https://developers.google.com/fonts/faq  i zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Czcionka niesamowita

Ta strona używa Font Awesome do jednolitej reprezentacji czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do swojej pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki i symbole. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Font Awesome. Dzięki temu Font Awesome będzie wiedział, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Korzystanie z Font Awesome opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na naszej stronie internetowej. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem:  https://fontawesome.com/privacy .

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. W przypadku aktywacji Map Google, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawiania czcionek. Po uzyskaniu dostępu do Map Google przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie były łatwe do odnalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  oraz  https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=en .

7. Usługi niestandardowe

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy odwiedzającym witrynę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. za pośrednictwem poczty e-mail, usług pocztowych lub poprzez wypełnienie internetowego formularza podania o pracę). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacyjnym. Zapewniamy, że zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli złożysz do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one wymagane do podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub stosunek pracy. Podstawą prawną do powyższego jest § 26 RODO zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne negocjacje umów) oraz – o ile wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę.

Jeżeli podanie o pracę ma skutkować rekrutacją, podane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeżeli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, które podałeś na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ) do 6 miesięcy od zakończenia postępowania aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu toczącego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają usunięcie.