+49 (211) 7584 740 contact@strategix.de

Privacy Policy

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

Przetwarzanie danych

Wszelkie dane osobowe przesłane do Strategix, Strategix uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Strategix nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym, mogą być przetwarzane przez Strategix w celach marketingowych .
Zakres udostępniania i wykorzystywania danych
Strategix nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • za zgodą podmiotu danych,
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Strategix.
    Strategix zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:
  • realizacji zobowiązań Strategix wobec Klientów
  • badań i analiz marketingowych wykorzystywanych na potrzeby Strategix
  • wykonywania kampanii marketingowych na zlecenie Strategix

Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia oraz modyfikowania swoich danych znajdujących się w bazie Strategix. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres info@strategix.pl.

Cookies

W celu dostosowania treści do potrzeb użytkowników Strategix używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Strategix na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies są wykorzystywane przez Strategix do administrowania Serwisem. Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji przyjmowania plików cookies w swoim komputerze, nie wpłynie to na możliwość korzystania z Serwisu Strategix.